PROTENG – produkty

Automatické autonómne hasenie karavanu

Popis produktov PROTENG

Zariadenie funguje automaticky bez zásahu obsluhy, samočinne, bez potreby vonkajšieho zdroja na princípe detekcie vysokých teplôt alebo priameho plameňa, nezávisle od elektrického napájania špeciálnou upravenou polyamidovou (PA) hadicou (s vonkajším priemerom cca 18 mm), ktorá sa aktivuje pri teplote 70°C – 100°C (± 3°C), v závislosti od typu zariadenia Proteng, alebo priamym plameňom.

 

Pri vzniku požiaru pôsobením ohňa alebo keď teplota v chránenom priestore dosiahne kritickú hranicu, tlaková trubica v mieste s najvyššou teplotou degraduje, pretaví sa a vytvorí otvor, cez ktorý sa celý obsah hasiva pod tlakom uvoľní priamo do ohniska požiaru.

 

Hasiaca látka HFC227ea (heptafluóropropán) je skvapalnený plyn, ktorý sa pri vniknutí do atmosféry splyňuje. Hasiace účinky sú založené na chladiacom a antikatalytickom účinku. Hasivo odčerpáva teplo z horľavého súboru a zároveň vstupuje do reťazovej chemickej reakcie horenia a túto reakciu spomaľuje a zastavuje.

 

Hasivo nie je toxické ani jedovaté, nemá karcinogénne ani mutagénne účinky.

Technické parametre

PRODUKT PROTENG 100 PROTENG HD100 PROTENG 250 PROTENG HD250
Polyamidová hadica Priemer 18 mm Priemer 18 mm Priemer 18 mm Priemer 18 mm
Objem hasiva 100g/cca 0,25 m3 100g/cca 0,5 m3 250g/cca 0,5 m3 250g/cca 0,5 m3
Dĺžka hadice 450 mm 600 mm 1100 mm 1250 mm
Hasiaca látka Heptafluórpropán (FM-200 Heptafluórpropán (FM-200 Heptafluórpropán (FM-200 Heptafluórpropán (FM-200
Spustenie systému Pri teplote nad 90 °C Pri teplote nad 100 °C Pri teplote nad 100 °C Pri teplote nad 100 °C

 

 

PRODUKT PROTENG 500 PROTENG HD500 PROTENG 100 PROTENG HD1000
Polyamidová hadica Priemer 18 mm Priemer 18 mm Priemer 18 mm Priemer 18 mm
Objem hasiva 500g/cca 1m3 500g/cca 1m3 1000g/cca 2m3 1000g/cca 2m3
Dĺžka hadice 2100 mm 2450 mm 4100 mm 4900 mm
Hasiaca látka Heptafluórpropán (FM-200) Heptafluórpropán (FM-200) Heptafluórpropán (FM-200) Heptafluórpropán (FM-200)
Spustenie systému Pri teplote nad 90 °C Pri teplote nad 100 °C Pri teplote nad 90 °C Pri teplote nad 100 °C