PROTENG

Automatické autonómne hasenie

PROTENG SYSTÉM

Automatické autonómne hasenie karavanu a autokaravanu v prípade neželaného požiaru.

AKO TO FUNGUJE ?

Výhodou systému automatického hasenia je rýchla reakcia už v zárodku požiaru s následným zaplavením priestoru hasiacou látkou, hasením vznikajúceho požiaru a následným ochladením kovových častí a celého priestoru.

Automatické autonómne hasenie karavanu

Výhody hasiaceho systému

 • Výrobky PROTENG spĺňajú najprísnejšie normy EU
 • Jednoduchý princíp monáže a flexibilná inštalácia
 • Systém pracuje plne automaticky bez nutnosti obsluhy
 • Žiadne vedľajšie efekty
 • Hasivo je v danej koncentrácii pre človeka zo zdravotného hľadiska absolútne neškodné
 • Individuálny prístup podľa požiadaviek zákazníka
 • Spoľahlivo a účinne hasí požiar už v zárodku
 • Jednoduchá montáž, chráni každý uzatvorený priestor (plynové fľaše, chladničku karavanu, energoblok, kúrenie, poistne skrine atd.)
 • Čisté hasivo sa bezo zvyšku odparí (plyn FM200)
 • Systém nepotrebuje žiadne následne nastavenia a pravidelne kontroly
 • Po aktivácii, zahasení a odparení nezanecháva na rozdiel od práškových a hasiacich prístrojov žiadne stopy a nepoškodí ani elektronické časti