INFORMÁCIE

Prenájom karavanov – zľavy a poplatky

Servisný poplatok  / tento poplatok nezahrňuje upratovanie , Karavany odovzdávame čísté, rovnaké je potrebné ich vrátiť !/   – 50– zahrňuje:

1x Flašu LPG , potrebný počet tabletiek do WC , toaletný papier, kliny pod kolesá, reflexná tabula na nosič

prebratie a odovzdanie vozidla / technickú asistenciu  v trvaní 15 min /

vždy pred pranájmom Vám zašleme inštruktážne video aby ste sa v kľude mohli pripraviť .

v prípade že si želáte dlhšiu technickú asistenciu , tá je spoplatnená – 1 hod / 30 € aj započatá

Znečistenie interiéru  – min  50 €

Nevyčistený WC kanister –    50 €

 

NEDODRŽANIE PREVZATIA A VRÁTENIA –  50 € každá začatá hodina !!!! ..

Zľavy podľa dĺžky prenájmu: pre PLA HAAPY 440 LUXUS CLASS  TRIEDA 

 • zľava 5 € / deň – pri prenájme na 14 až 20 dní
 • zľava 10 € / deň – pri prenájme na 21 alebo viac dní

 

Last minute zľavy:

 • zľava 10 € / deň – pri záväznej rezervácii na 7 a menej dní pred začiatkom prenájmu

Servisný poplatok : karavany a obytne prívesy zahrňuje : 

 • minimálne 11 kg = 1 fľaša propánu
 • letnú alebo zimnú zmes do ostrekovača – klient nemusí doplňovať spotrebované množstvo
 • plná nádrž čistej vody – klient nemusí doplňovať spotrebované množstvo
 • chémia do WC
 • toaletný papier (1 kotúčiky) – klient nemusí doplňovať spotrebované množstvo
 • dočistenie karavanov interiér
 • predchladenie chladničky (na požiadanie v letnom období)
 • diaľničnú známku SK a Rakúska u obytných autách

Prenájom karavanov a obytných prívesov – cena

Základné ceny prenájmu obytného auta a obytného prívesu  zahŕňajú:

 • Limit kilometrov je obmedzený 300 km/deň. Cena nad limit km: 0,2€/km s DPH príklad 1000 km nad limit/ 200€. Limit km je nadstavený na príjemné prežitie dovolenky, zážitky sú prežité pri relaxe keď stojíte a nie pri dlhých hodinách cestovania
 • prevzatie od 8:00 v prvý deň prenájmu, vrátenie do 17:00 posledný deň prenájmu
 • PZP a havarijné poistenie platné v celej Európe
 • povinnú aj doplnkovú výbavu vozidla: lekárnička, trojuholník, ťažné lano, sada na opravu defektu alebo náhradné koleso, reflexné vesty
 • kempingovú výbavu vozidla: markíza, vyrovnávacie kliny pod kolesá, pripojovacie 230V káble, solárne napájanie – možnosť nezávislosti od el. prípojky
 • kempingovú výbavu : vonkajší stôl, skladacie stoličky, vonkajší koberec

Prenájom karavanov – vratná kaucia

Vratná kaucia pre auto karavany

 • 1 000 € pre občanov SR
 • 2 000 € pre nie slovenských zákazníkov
 • Bez zaplatenia kaucie nebude obytné auto nájomcovi vydané!

Vratná kaucia pre obytné prívesy

 • 500 € pre občanov SR
 • 1000 €  pre nie slovenských zákazníkov
 • Bez zaplatenia kaucie nebude obytný príves nájomcovi vydaný!

Cenník prenájmu príslušenstva

ďalšia fľaša propán-bután 10 kg                                                                   
20 €  jednorázovo
vonkajšia zimná Izolácia  skiel kabíny                                                         
 20 €  jednorázovo
základnú výbavu kuchyne                                                                           
10 €  jednorázovo

Storno poplatky

V prípade zrušenia záväznej rezervácie nájomcom bude prenajímateľ účtovať nájomcovi poplatok za zrušenie záväznej rezervácie (storno poplatok) vo výške:

 • 30% z celkovej ceny prenájmu, ak bola záväzná rezervácia zrušená viac ako 60 dní pred termínom prevzatia vozidla nájomcom,
 • 50% z celkovej ceny prenájmu, ak bola záväzná rezervácia zrušená viac ako 59 – 15 dní a menej alebo rovno 28 dní pred termínom prevzatia vozidla nájomcom,
 • 100% z celkovej ceny prenájmu, ak bola záväzná rezervácia zrušená menej alebo rovno 14 dní pred termínom prevzatia vozidla nájomcom.

 V prípade, že sa obytné auto, alebo obytný príves používa v rozpore s touto zmluvou, je prenajímateľ oprávnený nájomcovi kedykoľvek odobrať a to aj bez jeho súhlasu. Takéto odobratie obytného auta, alebo obytného prívesu je na náklady nájomcu, ktorý sa ich zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu prenajímateľovi.

Nájomca uhrádza všetky náklady na PHM, cestné diaľničné poplatky, poplatky súvisiace s cestou v čase prenájmu a tiež prípadné pokuty.

Všetky uvedené ceny sú s 20% DPH.

pozicovna karavanov

Naša ponuka  karavany a prívesy

 

Napísali o nás článok